Tài Liệu Tham Khảo Bồi Dưỡng, Cập Nhật Kiến Thức Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ, Đảng Viên Ở Cơ Sở

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Jan 16, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách gồm 8 chuyên đề, trình bày khái quát quan điểm của Đảng và chắt lọc kết quả nghiên cứu của giới lý luận hiện nay ở Việt Nam, bao gồm:
  - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
  - Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội
  - Xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
  - Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh
  - Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
  - Đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
  - Một số vấn đề về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  - Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
  Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp các cấp ủy Đảng kịp thời thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
  • Tài Liệu Tham Khảo Bồi Dưỡng Cập Nhật Kiến Thức Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Đảng Viên Ở Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Tiến Hoàng
  • 297 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...h-tri-cho-can-bo-dang-vien-o-co-so-60506.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page