Tài Liệu Tra Cứu Giải Thích Thuật Ngữ Nhân Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Phan Thị Yến Tuyết

Discussion in 'Từ Điển Học' started by YenHong, Nov 9, 2020.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Nhân học là một lĩnh vực nhận thức khoa học, trong đó nghiên cứu các vấn đề nền tảng của tồn tại con người trong môi trường tự nhiên và nghệ thuật. Trong khoa học hiện đại có nhiều cách hệ thống hóa khác nhau các bộ môn của nhân học. Về cơ bản nhân học bao gồm: khảo cổ học, dân tộc chí, dân tộc học, văn học dân gian, ngôn ngữ học, nhân học hình thể và nhân học xã hội. Tập hợp các bộ môn nhân học này dần dần được mở rộng, trong đó có thêm nhân học y học (tâm lý học con người, di truyền học), sinh thái học con ngưòi .v.v... Cũng có quan điểm cho rằng nhân học, với tư cách một ngành nghiên cứu khoa học, là sự kết hợp giữa nhân học thuần túy, hay là lịch sử tự nhiên của con người (bao gồm phôi thai học, sinh vật học, cơ thể học, tâm sinh lý học con người) với: cổ tự học, hay là tiền lịch sử; dân tộc học (khoa học về sự phát tán của loài người trên trái đất, hành vi và các phong tục của họ); xã hội học (khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với nhau); ngôn ngữ học; thần thọai học; địa lý học xã hội (nghiên cứu tác động của khí hậu và môi trường tự nhiên đến con người); nhân khẩu học (đưa ra số liệu thống kê về thành phần và sự phân bố các cộng đồng dân số).
  • Tài Liệu Tra Cứu Giải Thích Thuật Ngữ Nhân Học Anh-Việt
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2008
  • Phan Thị Yến Tuyết
  • 565 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=100944
  https://drive.google.com/file/d/1ZKp0rJXTLFiP8WGYj_nFcW3y7QbOfA-M
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 10, 2022

Share This Page