Tài Liệu Tuyên Truyền Phổ Biến Pháp Luật (NXB Lâm Đồng 2011) - Trần Thị Mai Phương, 132 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 5, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch của nhân dân, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ Công an, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở các văn bản này, hệ thống cơ quan quản lý căn cước công dân đã hình thành trên cả nước với đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện; cơ sở dữ liệu
  • Tài Liệu Tuyên Truyền Phổ Biến Pháp Luật
  • NXB Lâm Đồng 2011
  • Tác giả: Trần Thị Mai Phương
  • Số trang: 132
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://thuvienlamdong.org.vn/noi-dung/Tai-lieu-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat_1893
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page