Tài Liệu Tuyên Truyền Phong Trào Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by nhandang123, Jul 15, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Thời gian qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Tĩnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ cứa các ngành, các cấp, nhất là ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Binh Dương, cuộc Vận động uxây dựng Cuộc sống mới” trên địa bàn tính đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ. Nội dung công tác xây dựng “Cưộc sống mới” ở tỉnh ta chủ yếu tập trung đẩy mạnh việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, uẤp - khu phố văn hóa” và “Đơn vị văn hóa”. Đây chính là việc làm thiết thực, tạo tiền để thuận lợi cho việc phát động sôi nổi và đều khắp phong trào uToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa VIII).
  • Tài Liệu Tuyên Truyền Phong Trào Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa
  • NXB Bình Dương 2000
  • Nhiều Tác Giả
  • 183 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=22050
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page