Tài Nguyên Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Lê Huy Bá, 529 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by DerikBup, Apr 27, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Việc nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp để hạn chế sự suy thoái và ô nhiễm ngày càng cấp bách hơn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi Quốc gia nói riêng và toàn Thế giới nói chung. Cuốn "Tài Nguyên Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững" là đề tài giới thiệu về một cách tiếp cận mới đối với vấn đề đang được quan tâm - Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững. Sách gồm 13 chương:
  Chương 1: Khái quát về tài nguyên và môi trường.
  Chương 2: Phát triển bền vững.
  Chương 3: Tài nguyên môi trương đất và sử dụng đất bền vững.
  Chương 4: Tài nguyên môi trường nước và phát triển bền vững.
  Chương 5:Tài nguyên môi trường không khí và không gian.
  Chương 6: Tài nguyên năng lượng trong sinh thái môi trường và phát triển bền vững.
  Chương 7: Tài nguyên môi trường biển và phát triển bền vững.
  Chương 8: Tài nguyên môi trường rừng và phát triển bền vững.
  Chương 9: Tài nguyên sinh vật, đa dạng sinh hoạt và phát triển bền vững.
  Chương 10: Tài nguyên khoáng sản và phát triển bền vững.
  Chương 11: Giáo dục môi trường nhân văn và hành vi ứng xử môi trường
  Chương 12: Dân số, tài nguyên nhân lực và phát triển bền vững.
  Chương 13: Chính sách kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
  • Tài Nguyên Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002
  • Lê Huy Bá, Vũ Chí Hiếu, Võ Đình Long
  • 529 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=236404
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 27, 2021

Share This Page