Tái Sanh Duyên Cuốn 1 (NXB Tín Đức Thư Xã 1951) - Thanh Phong, 208 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Kinh Điển' started by admin, May 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-2-28_22-42-29.png
  Trào nhà Nguyên bên Tàu, người khai sáng cơ nghiệp ấy là Vua Thế tổ Cao Hoàng. Nguyên Vua ngày vốn người Mông Cổ, họ Kỷ tên Huật Án, cậy có vì danh tướng là Hốt- Tất - Liệt, nên hưng binh qua chinh phạt Tống trào. Vua Tống thưở bấy giờ là Triệu La, cư địch không nổi, mười phần nguy ngập vô địa khả cư, may lúc đó có một vì tôi công thần tên là Văn Thiên Tường, bảo phò Triệu La trốn vào phước kiến, gầy dựng cơ nghiệp lại, xưng hiệu là Tống Hoàng đế, ở ngôi được 23 năm.
  • Tái Sanh Duyên Cuốn 1
  • NXB Tín Đức Thư Xã 1951
  • Thanh Phong
  • 208 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1Op7AhETpCPS5BR-rWltWvleAekS5WAqt
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 28, 2024

Share This Page