Tam Hạ Nam Đường Diễn Nghĩa Cuốn 1 (NXB Xưa Nay 1928) - Trần Phong Sắc, 52 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 1, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-1_23-1-50.png
  Truyện này ông Háo-Cổ chép đề năm mươi ba hồi: Nói sự mạc Đường sang Tống. Bởi Nhà-Đường lấy Nha-Tùy 300 năm, tuần thời đã hết. Còn Tống Thái-Tổ là Triệu Khuôn-Dần, khi mới sanh thì mùi thơm trong mình ra cả nhà, gọi là hương hải-nhi, ấy thiệt điềm chúa ra đời - đó; nhằm đời Ngũ-qui Nhà-Đường loạn, thiên-hạ chia làm năm qua. Trào-Đường ở phía Nam (Kim-Lăng) nên kêu là Nam-Đường. Tống-thái-Tổ lên ngôi tóm thâu bốn nước ; Song đánh Nam-Đường đã hai lần mà chưa xong,vì còn con cháu tướng-tài nhiều lắm. Đến nay đi xuống đánh lần thứ ba, gọi là " Tam-hạ Nam-Đường " lại bị nâng tại thành Thọ Châu, nhờ trời cho năm vì Âm-Tinh đầu thai xuống, là nàng Lưu-kim-Tính, Úc-sanh-Hương, Tiểu-dẩn-Phụng,...
  • Tam Hạ Nam Đường Diễn Nghĩa Cuốn 1
  • NXB Xưa Nay 1928
  • Trần Phong Sắc
  • 52 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/8B16A6A81119578
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page