Tam Hạ Nam Đường Diễn Nghĩa (NXB Đức Lưu Phương 1930) - Nguyễn Kim Đính, 180 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by bhanh8, May 24, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hồi thứ nhứt: Giận Thái Tổ, Xích Mi sai đệ tử - Giúp Nam Đường, Dư Hồng quyết hạ san. Hồi thứ nhì: Chúa Nam Đường trả lời nghịch Tống - Vua Thái Tổ thân chinh đánh Nam Hồi thứ ba: Tống Thái Tổ bị khỗn Thọ Châu thành - Dư quân sư phép dùng bắt Hoài Đức Hồi thứ tư: Bị bùa độc, họ Cao phản chúa - Rõ phép tà, vua Tống hết nghi. Hồi thứ năm: Thái Tổ cáo Hoàng thiên xin cứu mạng - Trần Đoàn thương dân chúng cho tướng xuống non Hồi thứ sáu: Phá trùng vây, Trịnh Ấn về viện binh - Gặp tướng tài, Dư Hồng bèn độn thổ. Hồi thứ bảy: Cao Quân Bảo trốn mẹ đến Thọ Châu - Đào Tam Xuân cử binh đi cứu giá. Hồi thứ tám: Kim Đính treo bài khích tướng - Quân Bảo đập bể chiêu phu. Hồi thứ chín: Vưng lịnh Lê Sơn hứa hôn gái sắc - Vì nước Quân Bảo tạm biệt má hồng. Hồi thứ mười: Đào Tam Xuân, phá vây cứu chúa - Nam Dư Hồng, nổ lực giao thương. Hồi thứ mười một: Vưng lời cha, Kim Đính hạ sang cứu giá - Mang ơn chúa, Quân Bảo vầy duyên cá nước. Hồi thứ mười hai: Dư Hồng túng thế dùng phép củ - Hoài Đức hai thứ đánh vua anh Hồi thứ mười ba: Cao Hoài Đức một nhà đoàn tụ - Dư quân sư tức trí trái thầy Hồi thứ mười bốn: Dư Hồng trù Lưu Kim Đính - Miêu Huấn viện tướng Ngũ Âm Hồi thứ mười lăm: Phá chiêng phép Dư Hồng chạy đổ - Dẹp binh lang Phùng Mậu dọn đường Hồi thứ mười sáu: Phùng Mậu toan trộm sách bí thơ - Kim Đinh khõi nàn trừ yêu đạo Hồi thứ mười bảy: Lập công cao Phụng Mậu đặng phong vương - Mất báu vật Dư Hồng dùng quạt phép. Hồi thứ mười tám: Phùng Mậu bị treo vì ỷ thế - Ngân Bình đẹp phận bỡi rượu say. Hồi thứ mười chín: Bởi lơ đỉnh Trịnh, Cao bị bắt - Biết máy thơ Tiêu, Úc tùng quyền Hồi thứ hai mươi: Cao, Phùng, Trịnh vưng chỉ thành hôn - Nghiệp, Diên, Hoa giúp binh phá giặc Hồi thứ hai mươi mốt: Dư Hồng bại trận khích đồng song - Dư Triệu tin lầm hại Tống tướng. Hồi thứ hai mươi hai: Đua phép báu Kim Đính thắng Dư Triệu - Phá dinh Đường Thái Tổ lấy Huy Châu Hồi thứ hai mươi ba: Dư Hồng bị gạt mà vong thân - Dư Triệu rước yêu báo oán anh. Hồi thứ hai mươi bốn: Hà Tiên lập trận âm dương - Tôn Tẩn cầm binh sai tướng Hồi thứ hai mươi lăm: Thần tiên hạ san phá trận - Yêu đạo sút thế mạng vong. Hồi thứ hai mươi sáu: Chúa Nam Đường sa cơ đầu Tống - Vua Thái Tổ thương tướng phong thần Hồi thứ hai mươi bảy: Bởi bày điềm Kim Đinh bói khoa - Nghe đệ tử Xích Mi giáng hạ Hồi thứ hai mươi tám: Xích Mi xuống núi phạt ngũ âm tinh - Trần Đoàn viện tiên cứu an nữ tướng Hồi thứ hai mươi chín: Trừ Nam Đường Thái Tổ ban sư - Phong Tướng sĩ nhị vương sợ tội Hồi thứ ba mươi: Thái Tổ nghe lời mẹ nhường ngôi cho em - Thái Tông vưng lịnh anh nối nghiệp trị đời.
  • Tam Hạ Nam Đường Diễn Nghĩa
  • NXB Đức Lưu Phương 1930
  • Nguyễn Kim Đính
  • 180 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/10899093839A4FD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page