Tâm Lý Học Dân Vận Lý Thuyết Và Thực Tiễn (NXB Trẻ 2003) - Hồ Bá Thâm, 299 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by mhien0094, Dec 30, 2020.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Xã hội học có đối tượng nghiên cứu là các sự kiện xã hội trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng, định tính cũng như áp dụng các lý thuyết để giải thích một cách hệ thống và khách quan về quy luật hình thành, vận động, biến đổi xã hội; về các mối quan hệ giữa con người và xã hội, các vấn đề xã hội với tính chất là những sự kiện xã hội. Xã hội học là khoa học làm việc với con người trong các mối quan hệ xã hội cụ thể. Do vậy, xã hội học là một khoa học luôn thể hiện đầy đủ và sâu sắc các chức năng cơ bản như: Chức năng tư tưởng, lý luận nhận thức; Chức năng thực tiễn (đánh giá/tư vấn/giám sát/phản biện/quản lý); Chức năng giáo dục, cung cấp tri thức; Chức năng dự báo tương lai xã hội.
  • Tâm Lý Học Dân Vận Lý Thuyết Và Thực Tiễn
  • NXB Trẻ 2003
  • Hồ Bá Thâm
  • 299 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=233319
  https://drive.google.com/file/d/1qVVgyhrWzC-nIAwvtSWKhBjgJaY0JYpc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 6, 2022

Share This Page