Tâm Lý Học Và Giáo Dục Học Với Phát Triển Phẩm Chất Và Năng Lực Người Học - Nguyễn Ngọc Phú

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-18_16-14-9.png
  Quyết định 404/QĐ-TTG của Thủ trướng Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2015 phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cũng đã nhấn mạnh:”Chương trình mới, sách giáo khoa mới được xây dựng theo hướng coi trọng dạy người với dạy chữ, rèn luyện, phát triển cả về phẩm chất và năng lực ; chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, long tự hào dân tộc, đạo đức, nhân cách, lối sống; phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và định hướng nghề nghiệp cho mỗi học sinh, tang cường năng lực ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng sống, làm việc trong điều kiện hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng, phát huy thành quả khoa học công nghệ thế giới, nhất là công nghệ giáo dục và công nghệ thông tin”.
  Bởi vậy thiết kế CT và biên soạn SGK mới, việc nắm vững hệ thống các phẩm chất và năng lực cần hình thành cho học sinh, sinh viên các cấp đặc biệt quan trọng.
  Hội thảo Quốc gia do Hội Khoa học Tâm lý-Giáo dục học Việt Nam tổ chức với chủ đề “Tâm lý học và Giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học” nhằm làm rõ cả về lý luận và thực tiễn các phẩm chất, các năng lực cần hình thành và phát triển ở người học ( học sinh phổ thông ở các cấp học và sinh viên cao đẳng, đại học) đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
  Lựa chọn từ các báo cáo khoa học gửi đến Hội thảo, chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc Tuyển tập công trình khoa học này, với hi vọng góp phần nhỏ bé của Hội Khoa học Tâm Lý-Giaó dục học Việt Nam vào chương trình phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của nước ta hiện nay.
  • Tâm Lý Học Và Giáo Dục Học Với Phát Triển Phẩm Chất Và Năng Lực Người Học
  • NXB Thế Giới 2015
  • Nguyễn Ngọc Phú
  • 432 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2713
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2021

Share This Page