Tâm Lý Học Xã Hội Những Lĩnh Vực Ứng Dụng (NXB Khoa Học Xã Hội 1991) - Đỗ Long, 285 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by minhanh12, Oct 16, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Tâm lý học ứng dụng là việc sử dụng các phương pháp tâm lý và phát hiện của tâm lý học khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn về hành vi và kinh nghiệm của con người và động vật. Sức khỏe tâm thần, tâm lý tổ chức, quản lý kinh doanh, giáo dục, y tế, thiết kế sản phẩm, công thái học và luật pháp chỉ là một vài trong số các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng các nguyên tắc và phát hiện tâm lý. Một số các lĩnh vực tâm lý học ứng dụng bao gồm tâm lý học lâm sàng, tâm lý học tham vấn, tâm lý học tiến hóa, tâm lý công nghiệp và tổ chức, tâm lý học pháp lý, tâm lý học thần kinh, tâm lý sức khỏe nghề nghiệp, yếu tố con người, tâm lý học pháp y, tâm lý học kỹ thuật, tâm lý học học đường, tâm lý học thể thao, tâm lý học giao thông, tâm lý học cộng đồng, và tâm lý học y tế. Ngoài ra, một số lĩnh vực chuyên ngành trong lĩnh vực tâm lý học nói chung đã áp dụng các ngành (ví dụ, tâm lý học xã hội ứng dụng, tâm lý học nhận thức ứng dụng). Tuy nhiên, ranh giới giữa các chuyên ngành phụ và các chuyên mục tâm lý học ứng dụng chính thường bị mờ. Ví dụ, một nhà tâm lý học yếu tố con người có thể sử dụng một lý thuyết tâm lý học nhận thức. Điều này có thể được mô tả như là tâm lý nhân tố con người hoặc là tâm lý học nhận thức ứng dụng.
  • Tâm Lý Học Xã Hội Những Lĩnh Vực Ứng Dụng
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1991
  • Đỗ Long
  • 285 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=77651
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 16, 2020

Share This Page