Tâm Lý Học Xuyên Văn Hóa (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Knud S. Lasen, 596 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by nhandang123, Nov 24, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-9-20_17-7-44.png
  Cuốn sách phản ánh các ảnh hưởng khác nhau của văn hóa tới hành vi con người và các cuộc tranh luận giữa tâm lý học văn hóa và tâm lý học xuyên văn hóa. Các tác giả ủng hộ các cách tiếp cận bao quát để hiểu được cả các ý nghĩa sâu sắc, các đóng góp văn hóa đặc thù lẫn những gì là phổ quát đã được phát hiện trong các nghiên cứu so sánh. Sự phân chia giữa các xã hội theo xu hướng cộng đồng và xu hướng cá nhân cũng được xem xét để lý giải những khác biệt về giá trị và hành vi. Các nghiên cứu về Big Five (5 chiều cạnh nhân cách) đề xuất một cấu trúc nhân cách phổ quát mà các nền văn hóa có thể ghi lên đó những thông điệp độc đáo. Đồng thời, chúng ta cũng dành không gian cho những xem xét, nghiên cứu tâm lý bản địa vì các thiên lệch mang tính chất vị chủng tộc có thể hiện hữu khi các mô hình phương Tây được chuyển giao sang các xã hội theo xu hướng cộng đồng.
  Nội dung gồm 12 chương: Chương 1: Tâm lý học xuyên văn hóa trong một thế giới đang thay đổi -- Chương 2: Các cách tiếp cận nghiên cứu và tư duy phê phấn trong tâm lý học xuyên văn hóa -- Chương 3: Nguồn gốc văn hóa: Biến đổi văn hóa và tiến hóa văn hóa – xã hội -- Chương 4: Phát triển con người: văn hóa và sinh học -- Chương 5: Sự tiến hóa của ngôn ngữ và văn hóa – xã hội -- Chương 6: Nhận thức: Nền tảng sinh học chung và tác động của văn hóa -- Chương 7: Cảm xúc và hạnh phúc của con người: Biểu hiện phổ quát và các giá trị văn hóa -- Chương 8: Thuyết nhân cách: Tiếp cận phương Tây, phương Đông và bản địa -- Chương 9: Cái tôi: Chiều cạnh văn hóa, xã hội và xuyên văn hóa -- Chương 10: Văn hóa và giới -- Chương 11: Các giá trị văn hóa trong hành vi tổ chức và hành vi xã hội -- Chương 12: Văn hóa và sức khỏe
  • Tâm Lý Học Xuyên Văn Hóa
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2015
  • Knud S. Lasen, Lê Văn Hảo
  • 596 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/112247
  https://drive.google.com/file/d/1nfzxvCfFoAZLFEbfAVH_D8LGvDteLd8s
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 20, 2022

Share This Page