Tầm Nguyên Từ Điển (NXB Quốc Học Thư Xã 1942) - Lê Văn Hòe, 383 Trang

Discussion in 'Từ Điển Học' started by dinhnguyen2016, Dec 25, 2016.

 1. dinhnguyen2016

  dinhnguyen2016 New Member

  [​IMG]
  Vả chàng, nếu quả như lời nhà cồ-học Maspẻro, tiếng Nam mượn quá nửa phần ở chữ Hán, thi kê-cứu căn-ngugên những tiễng \iệt-Hán và các điền-cố thướng dùng trong văn-chương quốc-văn, được nhiều chừng nào càng hag chừng nấg ; đó lá phận-sự chung của những nhà căm bút biết lo tới lương-lai quốc-học và quốc-ván Việt-Nam.
  Chúng tôi chỉ biết làm phận-sự, chẳng quan-tám đến những lời càu-toồn trách-bị níu có, sau này. Vì khỏi phải nói, thi độc-giả cũng biết rồng bộ từ-đihi này, dù là kết-quả của măy nám trời tìm-tỏi nghiền-cứu, cùng chưa the nào hoàn-toàn và đằy-dủ được : Nó chi ĩr trong phộm-vi sự hiều-biết và giới-hạn cuộc kê-cứu của một người.
  • Tầm Nguyên Từ Điển
  • NXB Quốc Học Thư Xã 1942
  • Lê Văn Hòe
  • 383 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/D3E0BB83D70B02D/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 11, 2018

Share This Page