Tâm Pháp Trong Thờ Phụng Lễ Bái Và Tụng Niệm (Ấn Bản 2005) - Dã Trung Tử, 44 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 3, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tâm Pháp Trong Thờ Phụng Lễ Bái Và Tụng Niệm
  Ấn Bản 2005
  Dã Trung Tử
  44 Trang
  Có người căn cứ vào câu: “Đạo hư vô, Sư hư vô” nên cho rằng chỉ cần tâm hành từ thiện cũng đủ, cần gì phải thờ phượng, lễ bái, tụng niệm, là những thứ thuộc âm thanh sắc tướng. Điều này mới nghe qua thì
  cũng có lý ở một chừng mực nào đó, nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ là một quan niệm cực đoan mà thôi. Vì mọi sự vật bao giờ cũng có cái hình thức bên ngoài, đi đôi với tinh thần bên trong thì mới toàn diện được. Nói theo chơn truyền của Đạo thì Thể pháp là cái hình tướng, phải đi đôi với Bí pháp là phần tinh thần ẩn áo thì mới đầy đủ Đạo pháp. Nên Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy rằng:“Bề trong ngay thẳng tỏ bề ngoài”.
  Trong tất cả các tôn giáo, nếu hai phần nầy mà chấp nhất, chuyên phần nầy bỏ phần kia, thì tất hư hỏng vô bổ. Nên cốt lỏi của vấn đề nêu lên sau đây là chúng ta cần phải tìm hiểu những yếu lý của cả hai. Chúng ta đơn cử sự sử dụng Lễ Nhạc để làm bằng chứng cho vấn đề nầy: Tỷ như Lễ thì phải có cái tâm pháp bên trong là sự “kính cẩn” còn các nghi tiết tế tự, bái lạy, và áo mão cân đai là hình tướng tỏ ra bên ngoài. Nhạc thì phải có cái tâm pháp là “Hoà”, còn đờn địch, kèn trống chỉ là phần dụng cụ hình thức thể hiện.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page