Tam Quốc Diễn Nghĩa Liên Hoàn Họa Tập 58 - Lánh Họa Đất Đạp Trung

Discussion in 'Truyện Đọc Thiếu Nhi' started by leminh1106, Feb 6, 2017.

 1. leminh1106

  leminh1106 New Member

  [​IMG]
  Tập "Lánh họa đắt Đạp Trung" này tiếp tục kể chuyện Khương Duy dẫn quản đánh Ngụy, đang vây Đặng Ngải. Ngải sai người vào Thành Đô đút lót cho thái giám Hoàng Hạo phao tin Duy muốn làm phản. Hậu chủ gọi về, Khương Duy đành xin ra Đạp Trung cho quân ngày ngày làm ruộng, tính ké lâu dài củng là để tránh lòi gièm pha, mưu hại.
  Tập 59 - "Nhị Sĩ tranh công" - sẽ kể về việc Tư Mã Chiêu sai Đặng Ngải, Chung Hội đánh nước Thục. Sau khi hậu chủ hàng, Đặng Ngải cậy công muốn tự quyết việc ờ Tây Xuyên, bị Tư Mả Chiêu sai Chung Hội bát lấy.
  • Tam Quốc Diễn Nghĩa Liên Hoàn Họa Tập 58 - Lánh Họa Đất Đạp Trung
  • NXB Văn Học 2016
  • Nguyên tác: La Quán Trung
  • Dịch giả: Trần Đình Chiến
  • 122 Trang
  • File PDF_SCAN
  Mua Sách Giấy Online
  https://tiki.vn/tam-quoc-dien-nghia-lien-hoan-hoa-tron-bo-60-tap-p186872.html
  https://www.vinabook.com/tam-quoc-dien-nghia-lien-hoan-hoa-hop-60-tap-p68978.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 6, 2017

Share This Page