Tam Quốc Diễn Nghĩa Liên Hoàn Họa Tập 59 - Nhị Sỹ Trang Công

Discussion in 'Truyện Đọc Thiếu Nhi' started by admin, Feb 6, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tập "Nhị Sĩ tranh công" này kể chuyện Tu Mã Chiêu sai Đặng Ngải, Chung Hội đánh Thục. Chung Hội chiếm Hán Trung, Đặng Ngải lấy Thành Đô. Hậu chủ ra hàng. Đặng Ngải cậy công, muốn tự ý xu việc Táy Xuyên. Ở Hán Trung, Khương Duy hàng Chung Hội nhung vẫn lập muu lắy lại nhà Thục. Khương Duy xui Chung Hội dâng biểu nói Đặng Ngải có ý chiếm Tây Xuyên. Tu Mã Chiêu nổi giận, sai Chung Hội hắt Đặng Ngài.
  • Tam Quốc Diễn Nghĩa Liên Hoàn Họa Tập 59 - Nhị Sỹ Trang Công
  • NXB Văn Học 2016
  • Nguyên tác: La Quán Trung
  • Dịch giả: Trần Đình Chiến
  • 127 Trang
  • File PDF_SCAN
  Mua Sách Giấy Online
  https://tiki.vn/tam-quoc-dien-nghia-lien-hoan-hoa-tron-bo-60-tap-p186872.html
  https://www.vinabook.com/tam-quoc-dien-nghia-lien-hoan-hoa-hop-60-tap-p68978.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 6, 2017

Share This Page