Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 2-Tam Anh Chiến Lã Bố (NXB Mỹ Thuật 2012) - La Quán Trung, 99 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Aug 4, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dưới sự trợ giúp của Trung Mâu huyện lệnh Trần Cung, Tào Tháo đã thoát được sự vây bắt của Đổng Trác. Lúc này, Viên Thiệu ở Liêu Đông là minh chủ cùng 18 chư hầu đã cùng khởi binh đánh Đổng Trác. Ba huynh đệ Lưu Bị cũng khởi binh tham gia vào trận chiến cùng với Công Tôn Toản. Quan Vũ nhanh chóng lấy đầu Hoa Hùng; ba anh em Lưu Bị chiến đấu với Lã Bố ở Hổ Lao Quan, chẳng mấy chốc ba anh em Lưu Bị danh tiếng lẫy lừng thiên hạ.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Đổng Trác liên tục bại trận liền hoảng sợ dời đô về Trường An. Sau khi dời đô, người trong triều đình tâm lí hoang mang. Để diệt trừ gian thần Đổng Trác, tư đồ Vương Doãn đã sử dụng “mỹ nhân kế”, sai Điêu Thuyền đi mê hoặc Lã Bố và Đổng Trác nhằm li gián Đổng Trác và Lã Bố.
  • Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 2-Tam Anh Chiến Lã Bố
  • NXB Mỹ Thuật 2012
  • La Quán Trung
  • 99 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/forums/ebook-dvd-tuyen-tap.9/
   

Share This Page