Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 3-Phụng Nghi Đình (NXB Mỹ Thuật 2012) - La Quán Trung, 99 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Aug 4, 2016.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Vương Doãn dùng “kế li gián”, hứa gả Điêu Thuyền cho Lã Bố rồi sau đó lại dâng Điêu Thuyền cho Đổng Trác. Điêu Thuyền dựa vào sắc đẹp và tài trí của mình để li gián hai cha con Đổng Trác và Lã Bố, khiến cho hai người trở mặt thành thù. Để cướp lại Điêu Thuyền, Lã Bố dưới sự xúi giục của Vương Doãn và Lý Túc đã hợp mưu giết chết Đổng Trác; còn Điêu Thuyền nhân lúc hỗn loạn đã bỏ đi mất tích.

    Đồng đảng của Đổng Trác đã dẫn hơn 10 vạn đại quân tiến vào xâm phạm thành Trường An, Lã Bố bỏ thành tháo chạy, còn Vương Doãn thà chết không chịu khuất phục, hi sinh vì đại nghĩa. Tào Tháo định nuốt gọn Từ Châu, Lưu Bị nhờ Công Tôn Toản cho tướng Triệu Vân giúp sức cho thái thú Từ Châu chống lại quân Tào. Đúng lúc Tào Tháo chưa đánh hạ được thành Từ Châu, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan thì Lã Bố nhận lời đề nghị của Trần Cung, tấn công vào hậu phương Duyễn Châu của Tào Tháo.
    • Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 3-Phụng Nghi Đình
    • NXB Mỹ Thuật 2012
    • La Quán Trung
    • 99 Trang
    • File PDF_SCAN
    Link Download
    http://sachviet.edu.vn/forums/ebook-dvd-tuyen-tap.9/
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page