Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 9-Ba Lần Đến Mời Gia Cát Lượng (NXB Mỹ Thuật 2012) - La Quán Trung, 99 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Aug 7, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Từ Thứ, tên hiệu Đơn Phúc, giúp đỡ Lưu Bị đánh bại Tào Nhân, nhanh chóng chiếm lĩnh Phàn Thành. Tào Tháo biết được Từ Thứ là một đứa con có hiếu liền cho người bắt mẹ của Từ Thứ làm con tin, ép ông phải đầu hàng. Không biết phải làm sao, Từ Thứ đành phải cáo biệt Lưu Bị. Trước khi lên đường, ông đã tiến cử ẩn sĩ Gia Cát Lượng ở Long Cương với Lưu Bị.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Lưu Bị ba lần đến Long Cương mời Gia Cát Lượng xuống núi phò trợ mình. Tào Tháo phái Hạ Hầu Đôn, Lí Điển dẫn đại quân thảo phạt Lưu Bị. Gia Cát Lượng điều binh khiển tướng, bố trí trận địa, dùng kế hỏa công đánh bại quân Tào ở đồi Bác Vọng, không chỉ lập nên chiến công đầu tiên sau khi xuất núi mà còn xóa bỏ được sự nghi kị trong các tướng lĩnh, tạo dựng uy tín cho bản thân.
  • Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 9-Ba Lần Đến Mời Gia Cát Lượng
  • NXB Mỹ Thuật 2012
  • La Quán Trung
  • 99 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/forums/ebook-dvd-tuyen-tap.9/
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 10, 2016

Share This Page