Tấn Công Đói Nghèo (NXB Chính Trị 2000) - Vũ Cương, 412 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by DerikBup, Apr 8, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Trong các năm 1993 đến 1998, công cuộc giảm nghèo đói của Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể song nghèo đói vẫn còn tồn tại trên cả diện rộng và bề sâu; bởi vậy trong năm, mười năm tới đây còn rất nhiều việc cần làm. Chương 1 và chương 2 đã trình bày bản chất nhiều khía cạnh của nghèo đói ở Việt Nam bao gồm từ mức thu nhập và chi tiêu thấp dẫn tới sức khỏe kém và thiếu cơ hội học hành cũng như những yếu tố phúc lợi “phi vật chất” khác trong đó có tình trạng bất bình đẳng về giới, không an toàn, không có vị thế và bị cô lập về mặt x∙ hội. Nội dung của ba chương 3,4 và 5 đề cập tới ba mảng hoạt động quan trọng để chống lại nghèo đói.
  • Báo Cáo Về Tình Hình Phát Triển Thế Giới 2000-2001
  • Tấn Công Đói Nghèo
  • NXB Chính Trị 2000
  • Vũ Cương
  • 412 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=243109
  https://drive.google.com/file/d/1eftVmJN3q9jVIhf7-n0zuVE--_HISfd8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 21, 2022

Share This Page