Tân Nam Lịch (NXB Hà Nội 1943) - Nhiều Tác Giả, 128 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Feb 22, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Lịch đối chiếu ngày tháng âm lịch và dương lịch năm Giáp Thân (1944): Liệt kê các ngày tốt, ngày xấu từng tháng; một số điều về pháp luật, về y học thường thức; cách giao tiếp; cách chăm sóc sức khoẻ, chữa trị bệnh thông thường; một số đền chùa cổ ở Hà Nội...    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page