Tân Quốc Dân Quyển 1 (NXB Tam Thanh 1928) - Trần Huy Liệu, 52 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Feb 20, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-20_22-47-23.png
  Vì đâu mà nước ta chưa giải thoát ? Vì trình-độ dân ta còn thấp. Trình-độ dân ta còn thấp vì đâu ? Vì học thức dân ta còn kém-cỏi, tinh-thần dân ta còn ủy-mĩ, gia dĩ cái nền đạo-đức của dân ta lại thấy càng ngày càng suy-đồi, phàm là thức-giả ai cũng công-nhận lẽ đó. Vậy ngày nay muốn giải thoát cho nước ta phải thế nào? Trước hết phải nâng cao cái trình-độ dân ta lên, mà muốn nâng cao cải trình-độ dân ta lên thì trước hết phải làm cho dân ta khai thông tri-thức, phấn-khởi tinh-thần, nhất là về đường đạo đức lại càng cần phải duy-trì, cần phải tăng-tiến...
  • Tân Quốc Dân Quyển 1
  • NXB Tam Thanh 1928
  • Trần Huy Liệu, Đào Khắc Hưng
  • 52 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/CFC2BF940983B81
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page