Tăng Cường Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Hoạt Động Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo - Trần Văn Sơn

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Apr 30, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tăng Cường Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Hoạt Động Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo
  NXB Tư Pháp 2007
  Trần Văn Sơn
  335 Trang
  Trước yêu cầu nâng cao hiệu quá quán lý nhà nước, xáy dựng Nhà nưởc pháp quyến, cái cách hành chinh, hội nhập quốc tế và bào đảm quvền tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thi việc tăng cưỡng pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là một yêu cầu cấp bách. Để có những giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chứ nghĩa trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, nhiều vấn để pháp lý đang được đặt ra cần phái được giái đáp thấu đáo, có căn cứ khoa học và thực tiễn.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page