Tăng Trưởng Kinh Tế Và Công Bằng Xã Hội (NXB Chính Trị 1998) - Lê Bộ Lĩnh, 242 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by DerikBup, Apr 13, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Thực hiện công bằng xã hội là một chủ trương lớn, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện bản chất nhân văn, tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng. Việc hoàn thiện quan điểm của Đảng về công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình lâu dài, vừa làm, vừa tìm tòi, khảo nghiệm, chọn lọc, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để đề ra đường lối, chủ trương, biện pháp thực hiện theo hướng ngày càng đầy đủ, khoa học, sáng tạo và hiệu quả hơn.
  • Tăng Trưởng Kinh Tế Và Công Bằng Xã Hội
  • NXB Chính Trị 1998
  • Lê Bộ Lĩnh
  • 242 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=236600
  https://drive.google.com/file/d/1PNDtZcPc474xkI80oUF98K_7SkVDzqtD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 21, 2022

Share This Page