Tăng Trưởng Kinh Tế Và Công Bằng Xã Hội (NXB Chính Trị 1999) - Lê Văn Sang, 225 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Qua hơn 10 năm thực Hiện đườnẻ lối đổi mới do Đảng ta để xướng và lãnh đạo, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, tạo được tiến đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong quá trình phát triển đó, chúng ta đã chủ trương kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với thực kiện tiến bộ và công bằng xã hội, tích cực nghiên cứu kinh nghiệm của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Nhật Bản về vấn đề này.
  • Tăng Trưởng Kinh Tế Và Công Bằng Xã Hội
  • Ở Nhật Bản Giai Đoạn Thần Kỳ Và Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới
  • NXB Chính Trị 1999
  • Lê Văn Sang, Kim Ngọc
  • 225 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/828
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 13, 2020

Share This Page