Tập Bài Giảng Luật Sư Và Nghề Luật Sư (NXB Hà Nội 2011) - Nguyễn Văn Điệp, 343 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Apr 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tập Bài Giảng Luật Sư Và Nghề Luật Sư
  NXB Hà Nội 2011
  Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Hữu Ước
  343 Trang
  Tập Bài giảng Luật sư và Nghề luật sư được biên soạn là tài liệu chính thức của môn học Luật sư và Nghề luật sư nằm trong chương trình đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp. Với mục tiêu cung cấp các kiến thức có tính chất nền tảng và rèn luyện kỹ năng cơ bản về nghề luật รน cho các học viên đào tạo luật sư, Tập Bài giảng bao gồm ba phần.
  Phần thứ nhất, là hệ thống kiến thức với tầm nhìn khái quát về nghề nghiệp luật sư ờ Việt Nam và một số nước điển hình trên thế giới, kiến thức pháp luật thực định về luật sư và nghề luật sư ở nước ta, tiêu điểm là quy định pháp luật hiện hành về luật sư và nghề luật sư đồng thời giới thiệu hoạt động Tổ chức, quản lý hành nghề luật sư trên thực tế đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật, Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.
  Phần thứ hai, là hệ thống kiến thức về đạo đức nghề nghiệp luật sư, về vị trí, vai trò, tác dụng và ý nghĩa tích cực của đạo đức nghề nghiệp luật sư. Khái quát chung về quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, giới thiệu các quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư của các nước tiên tiến trên thế giới. Xác định các chuẩn mực mang tính bắt buộc phải có mà nhà nước và xã hội đặt ra cho luật sư, xác định rõ trách nhiệm xã hội - nghề nghiệp của luật sư và khả năng áp dụng quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp vào các tình huống cụ thể trong các mối quan hệ hành nghề luật sư.
  Phần thứ ba, các kiến thức, các kỹ năng chung trong nghề luật sư, phục vụ cho việc nghiên cứu, vận dụng pháp luật, rèn luyện tư duy và kỹ năng của luật sư để bổ trợ trong quá trình hành nghề luật sư. Các kỹ năng cụ thể bao gồm: Kỹ nâng nghe, đọc, hỏi; Kỹ năng nói, Kỹ năng viết viết, Kỹ năng lập luận và tranh luận.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page