Tập Kỷ Yếu 28 Vị Tiền Khai Đại Đạo (Ấn Bản 2012) - Nguyên Thủy, 284 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tập Kỷ Yếu 28 Vị Tiền Khai Đại Đạo
  Ấn Bản 2012
  Nguyên Thủy
  284 Trang
  Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung nhận lãnh sứ mạng nơi Đức Thượng Đế qui tựu số Chức sắc và toàn thể Tín đồ hiện có trong thời buổi này là 247 người họp tại nhà của ông Nguyễn văn Tường để thảo luận và được sự đồng ý ký tên, xong lập Tờ Khai Đạo đại diện là 28 vị, để trình lên quan Toàn quyền Pháp là ông Le Fol.
  Nhân kỷ niệm hai năm ngày làm Tờ Khai Ðạo với Chánh phủ thuộc địa Pháp, ngày 23 tháng 8 năm Mậu Thìn (6 Octobre 1928). Đây là ngày Khai sinh Đại Đạo với toàn thể chúng sanh, với quốc dân đồng bào, nó có một ý nghĩa hết sức to lớn. Chính vì vậy, dù đã lập Toà Thánh ở Tây Ninh, Ngài Thượng Trung Nhựt hằng năm vẫn về nhà ông Nguyễn Văn Tường để làm Lễ Kỷ niệm.
  Thật ra, “Tập Kỷ yếu 28 vị Tiền Khai Đại Đạo” này tôi đã viết ra trước đây trên mười năm, từ khi tôi đến Thánh Thất Nam Thành. Công việc trước tiên là tìm những hình ảnh của 28 vị Tiền bối thờ nơi Thiên Phong Đường. Chỉ có nơi đây là có tên 28 vị khắc trên tấm đá cẩm thạch và thờ mà thôi. Nhưng khi ấy tôi sưu tầm chưa đủ tài liệu và hình ảnh. Đến giờ này tôi mới có thêm được ít tài liệu bổ sung cho tập sách nhỏ bé này hầu được trình bày cùng quí đồng Đạo bốn phương những tên tuổi và công trạng của các vị Tiền khai Đại Đạo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page