Tập Lục Các Văn Bản Áp Dụng Bộ Luật Lao Động (NXB Sài Gòn 1962) - Nhiều Tác Giả, 240 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jul 13, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mục đích của đạo dụ này là qui định trong các xí nghiệp kỹ nghệ, khoáng sản hay thương mãi cùng là trong các ngành tự do chức nghiệp những mối qua hệ cần lao giữa một đàng là chủ nhân, một đàng là thợ thuyền, thuộc viên hay kẻ học nghề, nam hay nữ, bất luận cả hai bên đương sự thuộc về quốc tịch nào. Những qui định này không áp dụng cho người gia nhân hay nông phu, trừ ra khi nào có điều khoản chỉ danh họ rõ ràng; cũng không áp dụng cho nhân viên vận hàng hàng không, hàng hải mà sau này sẽ có một luật lệ riêng chi phối.
  • Tập Lục Các Văn Bản Áp Dụng Bộ Luật Lao Động
  • NXB Sài Gòn 1962
  • Nhiều Tác Giả
  • 240 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=133536
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 19, 2021

Share This Page