Tắt Đèn (NXB Văn Học 2018) - Ngô Tất Tố, 220 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by gges33Df, May 6, 2021.

 1. gges33Df

  gges33Df Member

  [​IMG]
  Tắt đèn là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu nhất của nhà văn Ngô Tất Tố (tiểu thuyết, in trên báo Việt nữ năm 1937). Đây là một tác phẩm văn học hiện thực phê phán với nội dung nói về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.
  • Tắt Đèn
  • NXB Văn Học 2018
  • Ngô Tất Tố
  • 220 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/96169
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 8, 2021

Share This Page