Tây Hớn Diễn Nghĩa Cuốn 2 (NXB Tín Đức Thư Xã 1951) - Thanh Phong, 209 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, May 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-30_11-49-28.png
  Từ ấy thâu xuất đều đặng công bình, những người nạp lương khõi bị xớt bởt, trong chừng nửa tháng, trăm họ đều vui mừng dành nhau nạp thụế, chẳng còn trể nãy như trước. Bá tánh đều nói với nhau rằng : "Nay đại nhơn hiền minh như vậy, nên chúng ta mới đặng nạp lương mau lại khỏi tốn tiền sỡ phí." Trong chừng một tháng, thì kho tàng đếu đầy, cửa nẻo cấm nghiêm.
  Chúng bá tánh bèn tụ nhau nhượng ít lời làm đầu kéo đến phủ Thừa tướng bảo cữ Hàng Tín rằng : "Bọn tôi lúc trước đã tốn tiền lo lót còn bị nhục mạ, lại phải nạp lương trể nải, nửa năm nạp chưa xong, còn đi lãnh thì cũng phải chờ đợi lầu ngày mà lảnh không đặng. Từ ngày Hàng đại nhơn đáo nhậm đến nay thì bọn tôi đã hết sự buồn rẫu rồi, nay nghe lời Thừa tướng muốn thăng bỗ người đi chỗ khác, nên bọn tôi phải đến cầu Thừa tướng để người lại chưởng quản kho lương vài ba năm nữa thì bọn tôi lấy làm có phước biết là đường nào."
  • Tây Hớn Diễn Nghĩa Cuốn 2
  • NXB Tín Đức Thư Xã 1951
  • Thanh Phong
  • 209 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1inbVOCf3VOY0VFCJtxWyhhxa1JIYy6jG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 30, 2022

Share This Page