TCN 68-159-1996 - Thiết Bị Ghép Kênh Số 34 Mbit-S - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 23, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-159-1996 - Thiết Bị Ghép Kênh Số 34 Mbit-S - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  TCN 68 – 159: 1996 được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của ITU – T. TCN 68 – 159: 1996 do Viện KHKT Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đề nghị, Tổng cục Bưu điện ban hành theo quyết định số 897/ QĐ - KHCN ngày 3/12/1996. Bộ tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s dùng trên mạng viễn thông quốc gia. Bộ tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc:
  - Lựa chọn, nhập thiết bị.
  - Thiết kế, chế tạo, lắp ráp.
  - Vận hành khai thác
  - Bảo dưỡng, đo kiểm.
  Chú thích: "Có" trong bảng nghĩa là một hoạt động sẽ chắc chắn xảy ra như là một hoạt động kéo theo đối với một sự cố tương ứng. Ô trống trong bảng có nghĩa là hoạt động này sẽ không xảy ra như là một hoạt động kéo theo với sự cố tương ứng nếu chỉ có duy nhất một sự cố ấy. Nếu có nhiều sự cố xảy ra cùng một lúc, hoạt động thích hợp sẽ tương ứng với sự cố xảy ra gần nhất, chữ "Có" trong bảng 2 sẽ xác định hoạt động liên quan.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page