TCN 68-163-1997 - Hệ Thống Báo Hiệu Số 7 - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phần Cơ Sở

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 23, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-163-1997 - Hệ Thống Báo Hiệu Số 7 - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phần Cơ Sở
  Bộ tiêu chuẩn về hệ thống báo hiệu số 7 bao gồm 3 phần không thể tách rời khi áp dụng bao gồm: TCN 68-163:1997, TCN 68-163A:1997 và TCN 68-163B:1997. TCN 68-163:1997 được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của ITU-T. TCN 68-163:1997 do Viện KHKT Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đề nghị, Tổng cục Bưu điện ban hành theo quyết định số 198/QĐ-KHCN ngày 31 tháng 3 năm 1997. Hệ thống báo hiệu số 7 được triển khai cho mạng ISDN/PSTN trong mạng Viễn thông quốc gia của Việt nam sẽ phải bao hàm phiên bản hệ thống báo hiệu số 7 (SS NO.7) của ITU – T được cài đặt trong các tổng đài số và tổng đài ISDN của mạng Viễn thông quốc gia Việt Nam. Phiên bản này của hệ thống báo hiệu số 7 được triển khai sẽ bao gồm phần chuyển giao tin báo (MTP) và phần đối tượng sử dụng ISDN (ISUP). Việc triển khai các phần khác của hệ thống báo hiệu số 7 (SS NO.7) đang được tiếp tục nghiên cứu và sẽ không chứa trong tài liệu này.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page