TCN 68-163B-1997 - Hệ Thống Báo Hiệu Số 7 - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phần Đối Tượng Sử Dụng ISDN (ISUP)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 23, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-163B-1997 - Hệ Thống Báo Hiệu Số 7 - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phần Đối Tượng Sử Dụng ISDN (ISUP)
  Bộ tiêu chuẩn về hệ thống báo hiệu số 7 bao gồm 3 phần không thể tách rời khi áp dụng bao gồm: TCN 68-163: 1997, TCN 68-163A: 1997 và TCN 68-163B: 1997. TCN 68-163B: 1997 được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của ITU-T. TCN 68-163B: 1997 do Viện KHKT Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đề nghị, Tổng cục Bưu điện ban hành theo quyết định số 198/QĐ-KHCN ngày 31 tháng 3 năm 1997. Các yêu cầu của VNPT bao gồm, sử dụng các chữ viết tắt sau: R = Yêu cầu thực hiện chức năng sẽ được thực hiện theo chỉ tiêu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành; NU = Không sử dụng, chức năng không được yêu cầu; O = Sử dụng trong tương lai. Không yêu cầu từ đầu; -- = Văn bản mô tả hoặc đầu đề trong tiêu chuẩn kỹ thuật của Tổng cục Bưu điện, không cần giải thích.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page