TCN 68-178-1999 - Quy Phạm Xây Dựng Công Trình Thông Tin Cáp Quang

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 22, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-178-1999 - Quy Phạm Xây Dựng Công Trình Thông Tin Cáp Quang
  TCN 68 - 178: 1999 được xây dựng căn cứ vào các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm và các văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của Tổng cục Bưu điện và tham khảo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế. TCN 68-178: 1999 là văn bản quan trọng làm cơ sở cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng các công trình cáp quang theo định hướng cáp quang hóa đó được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 110/TTg ngày 22 tháng 02 năm 1997 về việc quy hoạch phát triển ngành Bưu chính - Viễn thông giai đoạn 1996-2000: "Mạng viễn thông phát triển theo hướng cáp quang hóa đến mạng thuê bao". TCN 68 - 178: 1999 được xây dựng căn cứ vào các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm và các văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của Tổng cục Bưu điện.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page