TCN 68-185-1999 - Giao Diện V5.2 (Dựa Trên 2048 Kbit-S) - Giữa Tổng Đài Nội Hạt (LE)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 22, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-185-1999 - Giao Diện V5.2 (Dựa Trên 2048 Kbit-S) - Giữa Tổng Đài Nội Hạt (LE) Và Mạng Truy Nhập (AN) - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn TCN 68-185: 1999 được ban hành kèm theo bản dịch tiếng Anh tương đương không chính thức. Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng. Tiêu chuẩn TCN 68-185:1999 xác định các yêu cầu thủ tục và giao thức của đối với giao diện V5.2 giữa mạng truy nhập (AN) và tổng đài nội hạt (LE) để hỗ trợ các kiểu truy nhập:
  - Truy nhập điện thoại tương tự.
  - Truy nhập cơ sở ISDN với hệ thống truyền dẫn đường dây tuân theo khuyến nghị G.960 của ITU-T trong trường hợp NT1 tách biệt với AN.
  - Truy nhập cơ sở ISDN với giao diện khách hàng mạng tuân theo TCN 68-181:1999 ở phía khách hàng của AN.
  - Truy nhập ISDN tốc độ sơ cấp với hệ thống truyền dẫn đường dây tuân theo khuyến nghị G.962 của ITU-T trong trường hợp NT1 tách biệt với AN.
  - Truy nhập ISDN tốc độ sơ cấp với giao diện khách hàng mạng tuân theo khuyến nghị I.431 ở phía khách hàng của AN.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page