TCN 68-189-2000 - Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Vào Mạng ISDN Sử Dụng Truy Nhập Tốc Độ Cơ Sở

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 22, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-189-2000 - Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Vào Mạng ISDN Sử Dụng Truy Nhập Tốc Độ Cơ Sở - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung
  Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 189: 2000 "Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng truy nhập tốc độ cơ sở - Yêu cầu kỹ thuật chung" do Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đề nghị và được Tổng cục Bưu điện ban hành theo Quyết định số 1209/2000/QĐ-TCBĐ ngày 19 tháng 12 năm 2000. TCN 68-189: 2000 qui định các yêu cầu chung tối thiểu đối với giao diện điện - vật lý và giao thức điều khiển truy nhập của một thiết bị có khả năng kết nối vào mạng ISDN tại các điểm chuẩn T hay S/T, truy nhập tốc độ cơ sở, nhằm bảo vệ mạng ISDN khỏi những nguy hại và khả năng cùng làm việc của thiết bị đầu cuối với mạng. TCN 68-189: 2000 cũng qui định một số phép thử, phương pháp đo kiểm. TCN 68-189: 2000 là sở cứ cho việc hợp chuẩn những thiết bị có khả năng kết nối vào mạng ISDN sử dụng truy nhập tốc độ cơ sở.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page