TCN 68-191-2003 - Tương Thích Điện Từ (Emc) - Thiết Bị Viễn Thông - Yêu Cầu Chung Về Phát Xạ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-191-2003 - Tương Thích Điện Từ (Emc) - Thiết Bị Viễn Thông - Yêu Cầu Chung Về Phát Xạ
  Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-191: 2003 "Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị viễn thông - Yêu cầu chung về phát xạ" được xây dựng trên cơ sở soát xét, cập nhật Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-191:2000 và chấp thuận áp dụng nguyên vẹn các yêu cầu về phát xạ trong tiêu chuẩn EN 50081-1 (1992) "Tương thích điện từ (EMC) - Yêu cầu chung về phát xạ - Phần 1: Nhà ở, thương mại và công nghiệp nhẹ". Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-191: 2003 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (RIPT) biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa học – Công nghệ và được ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-191: 2003 được ban hành dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page