TCN 68-200-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 19, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-200-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu - GMDSS - Phao Vô Tuyến Chỉ Vị Trí Khẩn Cấp Hàng Hải - EPIRB - Hoạt Động Ở Băng Tầng 1.6 GHz - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chất lượng tối thiểu và các đặc tính kỹ thuật của phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp (EPIRB) qua vệ tinh khai thác trong hệ thống vệ tinh địa tĩnh của Inmarsat như trong Điều IV mục 7.1.6 của các điểm sửa đổi năm 1988 của Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển-1974 (SOLAS. Tiêu chuẩn này phù hợp với các yêu cầu liên quan của các thể lệ vô tuyến , tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), các quyết định A.658(16), A.661(16), A.662(16), A.689(17), A.694(17), A.702(17), Khuyến nghị M.632-2 của ITU-R[9] và Điều IV-7.1.6 của các điểm sửa đổi năm 1988 của Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển-1974 (SOLAS). Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại EPIRB dưới đây với một cơ cấu tự giải phóng:
  - EPIRB qua vệ tinh có khả năng cập nhật vị trí từ thiết bị hành hải của tàu và tích hợp với 1 bộ phát đáp 9 GHz.
  - EPIRB qua vệ tinh có khả năng cập nhật vị trí từ một thiết bị cập nhật vị trí tự động.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page