TCN 68-201-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 19, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-201-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu - GMDSS - Thiết Bị Gọi Chọn Số DSC - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn TCN 68 - 201: 2001 được ban hành kèm theo bản dịch tiếng Anh tương đương không chính thức. Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật thiết yếu đối với thiết bị gọi chọn số (DCS) MF, MF/HF và/hay VHF trong hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS). Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc chứng nhận hợp chuẩn thiết bị gọi chọn số DSC thuộc hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page