TCN 68-204-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 19, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-204-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu - GMDSS - Thiết Bị Radiotelex Sử Dụng Trong Các Nghiệp Vụ MF-HF Hàng Hải - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn TCN 68 - 204: 2001 do Vụ Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế đề nghị và được Tổng cục Bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 1059/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001. Tiêu chuẩn TCN 68 - 204: 2001 được ban hành kèm theo bản dịch tiếng Anh tương đương không chính thức. Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng./. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu tối thiểu về thiết bị radiotelex sử dụng trên tàu thuyền. Các yêu cầu này phù hợp với Thể lệ vô tuyến của ITU và các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị in trực tiếp băng hẹp (NBDP) sử dụng MF/HF trên tàu trong hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS) cùng các tiêu chuẩn định lượng Res. A 569 (14) [1] và Res A 613 (15) [2] như đã được IMO chấp thuận.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page