TCN 68-205-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 19, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-205-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu - GMDSS - Bộ Phát Đáp Ra Đa Cứu Nạn - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn TCN 68 - 205: 2001 do Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đề nghị và được Tổng cục Bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 1059/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001. Tiêu chuẩn TCN 68-205: 2001 được ban hành kèm theo bản dịch tiếng Anh tương đương không chính thức. Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng. Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật thiết yếu của bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần 9200 - 9500 MHz. Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc chứng nhận hợp chuẩn Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn thuộc hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page