TCN 68-208-2002 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Miễn Nhiễm Đối Với Các Hiện Tượng Sụt Áp Ngắt Quãng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 17, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-208-2002 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Miễn Nhiễm Đối Với Các Hiện Tượng Sụt Áp Ngắt Quãng Và Thay Đổi Điện Áp - Phương Pháp Đo Và Thử
  Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử, các mức thử khả năng miễn nhiễm cho thiết bị điện và điện tử nối với nguồn điện hạ áp có các hiện tượng sụt áp, ngắt quãng và thay đổi điện áp. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị điện, điện tử có dòng đầu vào định mức không vượt quá 16 A mỗi pha. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các thiết bị điện, điện tử nối với mạng DC hoặc AC 400 Hz. Các phép thử đối với mạng trên sẽ được quy định trong các tiêu chuẩn khác. Mục đích của tiêu chuẩn là xác lập một chuẩn chung đánh giá mức độ miễn nhiễm của các thiết bị điện, điện tử khi chịu tác động của hiện tượng sụt áp, ngắt quãng và thay đổi điện áp nguồn.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page