TCN 68-211-2002 - Thiết Bị Đầu Cuối Tương Tự Sử Dụng Tổ Hợp Cầm Tay - Nối Với Mạng Điện Thoại

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 17, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-211-2002 - Thiết Bị Đầu Cuối Tương Tự Sử Dụng Tổ Hợp Cầm Tay - Nối Với Mạng Điện Thoại Công Cộng (PSTN) - Yêu Cầu Điện Thanh
  Tiêu chuẩn ngành TCN 68 - 211: 2002 được ban hành dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng. Tiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các yêu cầu về điện thanh và phương pháp đo dành cho các thiết bị đầu cuối tương tự cung cấp dịch vụ thoại và sử dụng tổ hợp cầm tay nối với giao diện tương tự 2 dây của mạng điện thoại công cộng (PSTN). Tiêu chuẩn kỹ thuật này là một trong các sở cứ để chứng nhận hợp chuẩn và đo kiểm các thiết bị đầu cuối nhằm mục đích:
  - Đảm bảo chất lượng thoại cơ bản;
  - Đảm bảo tính tương thích về mặt sử dụng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page