TCN 68-213-2002 - Thiết Bị Đầu Cuối Băng Rộng (150 ÷ 7000 Hz) - Sử Dụng Tổ Hợp Cầm Tay Nối Với Mạng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-213-2002 - Thiết Bị Đầu Cuối Băng Rộng (150 ÷ 7000 Hz) - Sử Dụng Tổ Hợp Cầm Tay Nối Với Mạng Số Liên Kết Đa Dịch Vụ (ISDN) - Yêu Cầu Điện Thanh
  Tiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các yêu cầu về điện thanh và phương pháp đo dành cho các thiết bị đầu cuối số băng rộng (150 ÷ 7000 Hz) có cung cấp dịch vụ thoại, sử dụng tổ hợp cầm tay, nối với mạng số liên kết đa dịch vụ (ISDN), có “dạng sóng” mã hoá tuân theo Khuyến nghị G.722 [1] (tốc độ 64 kbit/s).
  Tiêu chuẩn kỹ thuật này là một trong các sở cứ để chứng nhận hợp chuẩn và đo kiểm các thiết bị đầu cuối nhằm mục đích:
  - đảm bảo chất lượng thoại cơ bản;
  - đảm bảo tính tương thích về mặt sử dụng.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thiết bị đầu cuối sử dụng tổ hợp kết nối bằng vô tuyến (ví dụ điện thoại kéo dài).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page