TCN 68-242-2006 - Thiết Bị Thu Phát Vô Tuyến Sử Dụng Kỹ Thuật Điều Chế Trải Phổ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 10, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-242-2006 - Thiết Bị Thu Phát Vô Tuyến Sử Dụng Kỹ Thuật Điều Chế Trải Phổ Trong Băng Tần 2.4 GHz - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị thông tin vô tuyến có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương đến 100 mW e.i.r.p sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz. Tiêu chuẩn này không bao gồm các yêu cầu về thiết kế, chế tạo hay thủ tục làm việc của các thiết bị thông tin vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị vô tuyến điện sử dụng cho nghiệp vụ vô tuyến cố định điểm - tới - điểm. Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc chứng nhận hợp chuẩn các thiết bị thông tin vô tuyến có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương đến 100 mW e.i.r.p sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page