TCN 68-247-2006 - Thiết Bị Trạm Mặt Đất Inmarsat-B Sử Dụng Trên Tàu Biển - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 10, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCN 68-247-2006 - Thiết Bị Trạm Mặt Đất Inmarsat-B Sử Dụng Trên Tàu Biển - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu về hoạt động và chất lượng, các đặc tính kỹ thuật, phương pháp kiểm tra và kết quả kiểm tra đối với thiết bị trạm mặt đất Inmarsat - B lớp 1 sử dụng trên tàu biển (SES), có khả năng thu phát thông tin an toàn và cứu nạn sử dụng điện thoại và Telex in trực tiếp, như quy định của Điều IV/10.1 và 14.1 (các điểm sửa đổi năm 1998) trong Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển - 1974 (SOLAS), cho hệ thống GMDSS. Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc đo kiểm, đánh giá chất lượng và chứng nhận hợp chuẩn Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển thuộc hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu GMDSS.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page