TCVN 1-1-2008 - Xây Dựng Tiêu Chuẩn - Phần 1 Quy Trình Xây Dựng Tiêu Chuẩn Quốc Gia Do Ban Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 23, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 1-1-2008 - Xây Dựng Tiêu Chuẩn - Phần 1 Quy Trình Xây Dựng Tiêu Chuẩn Quốc Gia Do Ban Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Thực Hiện
  Tiêu chuẩn này quy định quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (viết tắt là TCVN) do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn (sau đây gọi tắt là Ban kỹ thuật) thực hiện. Tiêu chuẩn này cũng có thể tham khảo để áp dụng đối với việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và/hoặc các tài liệu kỹ thuật khác. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 1-1:2008
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Xây dựng tiêu chuẩn. Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện
  • Năm ban hành/Publishing Year 2008-12-30, 2916/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Development of standards. Part 1: Procedures for developing national standards by Technical committees
  • Thay thế/Replace TCVN 1-1:2003
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/5u9tafqytvh31a3/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page