TCVN 10001-2009-ISO - Quản Lý Chất Lượng - Sự Thỏa Mãn Của Khách Hàng - Hướng Dẫn Về Quy Phạm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 25, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10001-2009-ISO - Quản Lý Chất Lượng - Sự Thỏa Mãn Của Khách Hàng - Hướng Dẫn Về Quy Phạm Thực Hành Đối Với Tổ Chức
  Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn về việc hoạch định, thiết kế, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến quy phạm thực hành về thỏa mãn khách hàng. Tiêu chuẩn này thích hợp với các quy phạm liên quan tới sản phẩm có các cam kết được tổ chức xây dựng về hành vi của tổ chức đối với khách hàng. Các cam kết này và các điều khoản liên quan nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Phụ lục A đưa ra các ví dụ đơn giản về các thành phần của các quy phạm cho các tổ chức khác nhau.
  • TCVN 10001-2009-ISO 10001:2007
  • TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng
  • Năm 2009
  • Số trang: 17
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/jfn4xhbamzfplso/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page