TCVN 10023-2013 - Sữa Và Sản Phẩm Sữa - Xác Định Lysozym Lòng Trắng Trứng Gà Bằng Sắc Ký Lỏng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 4, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10023-2013 - Sữa Và Sản Phẩm Sữa - Xác Định Lysozym Lòng Trắng Trứng Gà Bằng Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao
  TCVN 10023:2013 hoàn toàn tương đương ISO/TS 27105:2009;
  TCVN 10023:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp định lượng lysozym lòng trắng trứng gà trong sữa và sản phẩm sữa. Phương pháp này thích hợp để đo các mức thấp lysozym lòng trắng trứng gà với giới hạn định lượng là 5 mg/kg.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page