TCVN 10086-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Trong - Độ Bền Mài Mòn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 4, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10086-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Trong - Độ Bền Mài Mòn
  TCVN 10086:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 216 Giầy dép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác độ bền mài mòn của đế trong, không tính đến vật liệu. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10086:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Giày dép, Phương pháp thử đế trong. Độ bền mài mòn
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-12-26, 4097/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Footwear. Test methods for insoles. Abrasion resistance
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 20868:2001

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 31, 2017

Share This Page